Những cuộc phiêu lưu của bút chì thiếu .. Câu chuyện này tôi viết với một nhà văn, một người bạn tốt của tôi. Câu chuyện về Mark chín