Can ho Hausneo là một sản phẩm mới thuộc phân khúc trung cấp của chủ đầu tư EZ Land Việt Nam, dự án căn hộ đánh dấu bước khởi đầu cho bước