Khăn giấy khô là một vật dụng đang phổ biến hiện nay, nhưng để sử dụng và bảo quản như thế nào để đảm bào chất lượng thì ít