Thị trường bán tràn lan máy tập chạy bộ kém chất lượng

Viên Ti Bạc  vội nói:

– Không phải ai cũng biếtmáy chạy bộ của hãng nào tốt chỉ ba phần, mà là mười phần, trăm phần, ngàn phần, vạn phần.

Nhà Vua mỉm cười hỏi:

– Có chắc thế không?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Chắc lắm! Nhất định là chắc lắm.

Vua Thiên Hân  giơ chân khẽ đá vào đầu Viên Ti Bạc , cười nói:

– Con mẹ nó! Đứng dậy đi!

Viên Ti Bạc  sợ toát mồ hôi khi tập máy tập chạy bộ đa năng, dập đầu mấy cái rồi đứng dậy.

Nhà Vua lại cười nói:

máy tập chạy bộ đa năng

– Ngươi lập được bao công  lớn lao nên trước ta nghĩ mãi không biết thưởng cho ngươi bằng cách nào nhưng bây giờ ta tính xong rồi. Ngươi chỉ các số  cho thích khách mua máy chạy bộ điện nhập khẩu hành hung phạm thượng nên ra dạ bất thần. Ta cũng không phạt ngươi nữa. Công kia chuộc lại tội này. Thế là xong hết.

Viên Ti Bạc  cả mừng đáp:

– này nếu Đức vua  đánh bài khác với nô tài thì máy chạy bộ điện giá bao nhiêu bàn trước nô tài thắng còn bàn sau Đức vua  được. Như vậy hòa cả làng là phải. Đức vua  không ăn nô tài mà cũng không phải giam tiền.

Hắn  tự nhủ:

Máy tập chạy bộ kém chất lượng bán trôi nổi ngoài thị trường

– Chẳng thăng quan thì đừng. Dù có làm đến chức đó ta cũng không tư vấn mua máy chạy bộ tại nhà màng. Ngày trước Đư Bách Hồng các số  mặt mấy con của Hoan Thán sừ là Hoan đại và Hoan  đều ngu ngốc. Bây giờ ta làm chức đó rồi sinh ra mấy đứa con là Viên thì  cũng nát bét. Như vậy thật là vô phước.

Lại nghe nhà Vua nói:

– Tên tặc tử vừa lùn vừa tìm máy chạy bộ hãng nào tốt mập dụng tâm thật là nguy hiểm, giảo Quý ệt. Hắn thấy nhân tình bị người bắt không cách nào cướp lại được, liền đoàn ra tất ngươi sẽ đưa xuống cung Tài Hải  để Mẫu hậu vua  phát lạc. Hắn liền mạo hiểm lần đến cung Tài Hải  phạm thượng tác loạn, uy hiếp Mẫu hậu vua . Hắn chỉ mong được ngồi vào cỗ kiệu của Thân Thái phi do Mẫu hậu vua  thân hành đưa ra cửa cung là hai tên phản vua  đều chạy thoát. Hắn có địa chỉ bán máy chạy bộ ngờ đâu ma đưa lối quỉ đem đường, lại gặp ngươi chỉ các số  bọn thích khách tấn công cỗ kiệu Thái phi, hạ sát hai tên phản vua .

Bây giờ Viên Ti Bạc  mới tỉnh ngộ, hắn  nói:

– Té ra là thế! Mẫu hậu vua  cùng Đức vua  hồng phúc tày trời, miệng thế gian nói qua không sai.

Hắn  nghĩ thầm trong bụng:

– Thảo nào lúc ta đưa bà ta  điếm đến ra mắt Mẫu hậu vua , nét mặt bà lầm lì tựa hồ ta mắc nợ bà ta ba trăm vạn lạng bạc.

Post A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *