Đào Đông Thành bất đắc dĩ đành nói: – Học trò nguyện chịu thua, xin từ chức hội trưởng Kim Lăng thương hội, mong huynh đệ tỉ muội tuyển