Là một nhà môi giới bất động sản trẻ vào năm 2014, tôi kinh doanh dựa trên một phương pháp gọi là vận động – tìm ra các triển