Cuộc sống của tôi là những nốt nhạc, lúc nhập hàng trung quốc giá gốc thăng lúc trầm, đến bây giờ, nó vẫn vang lên những giai điệu, những