bé  nhận và bắt phá bỏ . Nhưng do lúc biết có thai quá muộn , với chần chừ nên  phá bỏ  nữa. Em quyết định sẽ sinh(mổ) .