Yêu cầu của CĐT về lập dự án Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower tính tiền theo định mức (1751 chẳng hạn), theo dự toán được duyệt, theo hợp đồng thôi.
Theo Căn hộ Gold Tower thì CDT có quyền chỉ thuê tư vấn thẩm tra thiết kế 1 một vài hạng mục trong công trình mà mình không đủ năng lực. Các hạng mục mà CĐT có đủ năng lực thẩm định thì CĐT tự thẩm định. Theo mình là đúng.
Mà khối lượng phát sinh phải có văn bản phê duyệt hoặc dự toán bổ sung được duyệt, vì vậy để có được dự toán bổ sung thì cần phải có bản vẽ TKKTTC thể hiện phần bổ sung đó. Nếu yêu cầu hồ sơ thiết kế điều chỉnh (nếu có điều chỉnh thiết kế) và dự toán điều chỉnh (bổ sung) thì đúng hơn.
Đôi khi, không thể thể hiện hết khối lượng lên bản vẽ được. Thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung là do chủ đầu tư thực hiện. Mình nghĩ phải cụ thể là điều chỉnh cái gì, có cái phải yêu cầu lập dự toán điều chỉnh, có cái chỉ cần xác nhận khối lượng của 3 bên như nói là được. Thiết kế cũng vậy. Bạn là “Chủ đầu tư” hay là “Đơn vị thi công”?
Theo chổ Căn hộ Gold Tower thường làm thì: phát sinh ngoài thiết kế thì Chủ đầu tư chủ trì họp Thiết kế, TVGS, Đơn vị thi công thống nhất khối lượng trình cấp có thẩm quyền đầu tư. Sau đó, thì đơn vị thiết kế thiết kế bổ sung và trình thẩm tra thẩm định phê duyệt TKBVTC-DT bổ sung. Hiện nay em mới chuyển từ cơ quan tư vấn sang bên BQL, em còn rất lúng túng trong những công việc của bên CĐT. Hiện tại em phải làm một bộ hồ sơ yêu cầu của CĐT về lập dự án và thiết kế cơ sở và sau này cả phần thiết kế BVTC và lập dự toán chi tiết nữa.
Các bác có thể chia sẻ cho em chút kinh nghiệm hay cho em biết có mẫu hồ sơ nào tương tu để em có thể tham khảo.

Post A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *