Sốt là hiện tượng rất dễ xảy ra đối với cơ thể người, chúng ta có rất nhiều phương pháp để giúp hạ sốt nhanh chóng như: Dùng nước