Mọi người trên trái đất này cố gắng để có được nhiều hơn ra khỏi ít hơn. Có thể là tiền bạc hay thời gian. Có rất nhiều cách để đối