Trước nhu cầu san go tu nhien tăng dần theo từng năm mà nguồn gỗ phôi từ Lào ngày càng khan hiếm, san go tu nhien ghép thanh được sản