Lựa chọn địa điểm mua sim không phải là vấn đề khó. Vấn đề khó ở đây là nên lựa chọn địa điểm mua sim giá rẻ ở đâu.