Có các bậc cha mẹ đã lo lắng việc sử dụng tã giấy cho con trai mình sẽ làm cho các bộ phận sinh dục của con bị bệnh