Tinh bột nghệ vàng nano được sản xuất với nguyên liệu từ củ nghệ vàng tươi. Để chọn được nguyên liệu đạt chuẩn, người ta phải lựa chọn kỹ