Trụ đèn cao áp dùng cho mục đích gì? Nếu như trụ đèn cao áp có thể mang lại cho đường phố những ánh sáng vào ban đêm để